พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
ฮิต: 20362

ข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน(องค์การมหาชน)

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
   
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter