playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

2561 6

 

ชื่อ   นายจินดา บุญจันทร์

     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

อายุ

65 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2495

ที่อยู่

เลขที่ 107 หมู่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

อาชีพ

เกษตรกร

ประวัติการศึกษา

ม.ศ. 5  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

§  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการภาคใต้

§  ประธานที่ประชุมระดับชาติ สภาองค์กรชุมชนตำบล

§  คณะอนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล ภาคใต้

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

§  ทำงานกิจกรรมสมัยเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 1

§  ปี 2517-2518  ทำงานกับชาวนาที่ทุ่งกุลาร้องให้ จ.ร้อยเอ็ด

§  ปี 2519-2522 ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ประเทศกัมพูชา    

§  ปี 2523 กลับมาใช้ชีวิตที่จังหวัดชุมพร

§  ทำงานพัฒนาในนามอาสมัครชาวบ้าน ในโครงการจัดการลุ่มน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร      

§  เป็นผู้นำหลักของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่ทำงานร่วมกับสมัชชาคนจน และร่วมมือกับองค์กรชาวนาโลก ไปดูงานในหลายประเทศ เช่น เกาหลี เนปาล เคนย่า อิตาลี เยอรมัน และเบลเยี่ยม

§  ร่วมงานกับ พอช. ในประเด็นทรัพยากร

§  เป็นผู้นำชุมชนแห่งชาติ สมัยคุณประยงค์ รณรงค์

§  ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ. 2550

§  เป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง รุ่นที่ 1

§  ประธานคณะอนุกรรมการภาคใต้

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter