playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

banner baanmankong

เรื่องเล่าฉบับที่ 1 - 4

เรื่องเล่าจากพื้นที่ชายฝั่งอันดามันสู่เพื่อนพ้อง
กรณีคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งอันดามัน

กองอำนวยการ  ศูนย์ประสานงานกองทุนฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน
ฉบับที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547

 

สืบเนื่องจากการประชุมร่วมองค์กรพันธมิตรเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ณ สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ได้มีทีมปฏิบัติการฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่ชายฝั่งทั้ง 6 จังหวัด เพื่อการประมวลข้อมูลภาพรวมและวางแผนการช่วยเหลือจากการติดตามสถานการณ์พื้นที่จากทีมปฏิบัติการในพื้นที่สามารถสรุปได้ดังนี้

1. จังหวัดระนอง
1.1 พื้นที่บ้านอ่าวเคยตำบลม่วงกลวงอ.กะเปอร์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมาทีมปฏิบัติการฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนสำรวจพบว่าในชุมชนบ้านอ่าวเคยมีบ้านจำนวน115 หลังคาเรือนคลื่นยักษ์ถล่มหายไป 100 หลังคาเรือน  เรือประมงเพื่อทำมาหากินประมาณ 150 ลำคนเสียชีวิตหลายคนพบร่างที่ไร้วิญญาณบ้างกำลังค้นหาบ้างการช่วยเหลือในพื้นที่ขาดอุปกรณ์เครื่องครัวเช่นหม้อหุงข้าวจานช้อนในการหุงหาอาหารเพื่อประทังชีวิตสภาพจิตใจพี่น้องเราเหมือนฝันร้าย"".กลืนน้ำตาเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา
 

1.2 พื้นที่ทะเลนอกตำบลกำพวนกิ่งอำเภอสุขสำราญเช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมาทีมปฏิบัติการฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนสำรวจพบว่าบ้านเรือนเสียหายทั้งหมู่บ้านพบชาวบ้านเสียชีวิต 38 คนและสูญหายอยู่ระหว่างการค้นหา 37 คนเรือประมงในการทำมาหาเลี้ยงชีพเสียหายไปพร้อมๆกับคลื่นยักษ์ถล่มครั้งนี้ """" แล้วชีวิตพี่น้องต่อไปจะอยู่กันอย่างไรฝากร่วมคิดร่วมด้วยช่วยกันให้ถึงผู้เดือดร้อนจริงๆ

1.3 พื้นที่ทับเหนือตำบลกำพวนกิ่งอำเภอสุขสำราญเล่ากันว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ด้านทรัพยากรเช่นดอนหอยบริเวณเกาะไข่"หาดประพาส,หญ้าทะเลบริเวณเกาะกำเกาะไข่,ปะการังเทียมบริเวณหลังเกาะล้าน,ป่าชายเลนบริเวณตำบลกำพวนแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงยังคงเหลือเพียงซากที่ต้องฟื้นฟูในระยะยาวใครจะฟิ้นฟูเพราะวันนี้ชุมชนแถบนั้นบ้านเรือนพังกว่า 50 หลังคาเรือน เรือประมงทำมาหากินก็หมดสิ้นคนเสียชีวิตสูญหายจำนวนมาก""สภาพจิตใจห่อเหี่ยวต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจิตใจ !!!!!!!
 

1.4 พื้นที่บ้านกลาง(แพกำพวน) กิ่งอำเภอสุขสำราญ ทีมปฏิบัติการฟื้นฟูชายฝั่งอันดามันลงพื้นที่สำรวจชุมชนหลังเกิดเหตุคลื่นยักษ์สึนามิถล่มเล่าว่าเป็นภาพติดตาที่น่าสงสารพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเพียงเรือในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตในครอบครัวสภาพเรือพังยับเยินเป็นเศษไม้กระจายไปกับกระแสคลื่นกว่า 200 ลำหมายเหตุพื้นที่จังหวัดระนองทั้ง 4 พื้นที่ที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นพื้นที่ชาวบ้านรับความเสียหายเกือบทั้งหมดแตกต่างกับพื้นที่ภูเก็ตพังงาที่ปะปนไปกับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

2. จังหวัดพังงา
2.1 พื้นที่บ้านทุ่งดาบ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จากการลงพื้นที่ของทีมปฏิบัติการฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันทีมงานกล่าวว่าจากการสอบถามในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าบ้านเรือนพังไปกับคลื่นกว่า 40 หลังคาเรือนเรือประมงประมาณ 30 ลำกระชังกว่า 30 กระชัง คนสูญหายอยู่ระหว่างการค้นหา 18 คน คนเสียชีวิต 11 คน

2.2 พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี เช่นเดียวกัน บ้านท่าเแป๊ะโย้ย เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ จากการลงพื้นที่ของทีมปฏิบัติการฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันพบว่าพื้นที่บ้านแป๊ะโย้ย เรือประมงคู่ชีวิตชาวประมงไปกับคลื่นราว 15ลำ กระชังพัง 10กระชัง ชีวิตพี่น้องชาวประมงความเป็นชุมชนเป็นอย่างไร"" วิถีชีวิตประมงยังคงอยู่หรือไม่ """"" หลายคนตั้งคำถาม

2.3 พื้นที่บ้านเกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี บ้านเกาะระ ตำบลเกาะพระทอง ทีมงานปฏิบัติการฟื้นฟูชายฝั่งอันดามันลงพื้นที่พบว่าบ้านเรือนเสียหาย 11 หลังคาเรือน คนสูญหายกว่า 40 คนเสียชีวิต 2 คน พบศพแล้ว เรือประมงเครื่องมือทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ต้องพูดถึงไปกับคลื่นหมดเหตุครั้งนี้เพียงชีวิตอยู่รอดก็เตชะบุญแล้วหลายคนที่รอดชีวิตกล่าวเช่นนั้น
 

2.4 พื้นที่บ้านปากจก ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี บ้านปากจกกับเหตุการณ์ครั้งนี้ประสบปัญหาไม่ต่างกับพื้นที่อื่นชาวบ้านผู้สูญเสียมีแววตาที่น่าสงสารพี่น้องทีมปฏิบัติการเล่าสู่กันฟังว่าความเสียหายเกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้ บ้านเรือนเสียหาย 84 หลังคาเรือน เรือประมง 74 ลำคนเสียชีวิต  18 คนพบศพแล้วคนสูญหาย 34 คน สวนมะพร้าว สวนมะม่วงหิมพานต์กว่า 5,000 ไร่ แถมโรงเรียนสถานีอนามัยพังเป็นแถบ"".ความช่วยเหลือที่ควรจะเป็น!!!

2.5 พื้นที่บ้านนอกนา บ้านเกาะคอเขา ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี ทีมปฏิบัติฟื้นฟูชายฝั่งอันดามันเล่าว่าบ้านนอกนาบ้านเรือนเสียหาย 20 หลังคาเรือน คนสูญหาย 11คน ส่วนพื้นที่เกาะคอเขาคนสูญหาย 11 คน
 

2.6 พื้นที่บ้านทุ่งละออง ต.บางริน อ.คุระบุรี ทีมปฏิบัติฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน เล่าว่าจากการลงสำรวจพบว่าเรือประมงเสียหาย 20 ลำ กระชังเสียหาย 6 กระชังความเสียหายอื่นๆทีมงานยังคงสำรวจอยู่
 

2.7 พื้นที่บ้านบางติบ ต.บางริน อ.คุระบุรี พื้นที่บ้านบางติบมีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทำกิจกรรมอย่างขมักเขม้นมีการทำกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง กระชังปลา กระชังหอยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชุมชนบ้านบางติบใช้เลี้ยงชีวิตคนในชุมชนคลื่นยักษ์กระหน่ำส่งผลให้ กระชังปลาและกระชังหอยเสียหายโดยประมาณ 64 กระชังชีวิตคนในชุมชนกับการลงทุนเลี้ยงปลากระชังหอยกระชังจบลงต้องเริ่มต้นจากศูนย์
 

2.8 พื้นที่หมู่4 คลองบอนเกาะยาวใหญ่ ทีมงานปฏิบัติการฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันลงพื้นที่พบว่าสภาพพื้นที่สะพานในชุมชนพังเรือประมงเสียหายกว่า 30 ลำและทราบข่าวว่าชาวบ้านจากเกาะพีพีที่หนีภัยคลื่นยักษ์ครั้งนี้มาได้อาศัยอยู่บ้านคลองบนกว่า 10 ครัวเรือน

2.9 พื้นที่บ้านน้ำเค็ม และบ้านบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทีมงานปฏิบัติการได้ลงพื้นที่พบว่าผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากล่าสุดมีการเก็บศพ 2,000 กว่าคน บ้านน้ำเค็มเป็นชุมชนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ย้ายมาจาก จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา ในชุมชน 10 กว่าปีที่ผ่านมามีการทำเหมืองแร่และมีบ่อเหมืองแร่จำนวนมากชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ส่วนใหญ่ผู้สูญหายกว่า 1,000 คน น่าจะอยู่ในบ่อเหมืองแร่นั้น ทิศทางการช่วยเหลือในพื้นที่คือการสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับชาวบ้าน และชาวบ้านที่มีชีวิตอยู่กล่าวว่าตนเองต้องอพยพกลับไปพึ่งญาติๆในพื้นที่ จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราชจ.สงขลา แต่ตอนนี้ชาวบ้านพักพิงชั่วคราวอยู่ที่เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ศาลาประชาคมตะกั่วป่าและวิทยาลัยอาชีพตะกั่วป่า"จากการลงพื้นที่ทีมงานเล่าว่าในพื้นที่มีแต่แววตา".เสียงร้องที่เศร้าสร้อยตามหาญาติที่สูญหาย
 

3. จังหวัดภูเก็ต
จากความเสียหายในพื้นที่ภูเก็ตจากคลื่นยักษ์ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้าน และทรัพยากรชายฝั่งไม่น้อยจากการสอบถามพี่น้องในชุมชนบ้านบางโรง และแถบพื้นที่บ้านป่าคลอกเบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่รายงานว่ามีความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาทที่สำคัญกลุ่มออมทรัพย์มุสลิมบ้านบางโรงกับกิจกรรมแพชุมชนก็เสียหายรวมทั้งเรือประมงซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพี่น้องชาวประมงจำนวนหลายลำก็ไปกับคลื่นยักษ์ครั้งนี้"..ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมทีมปฏิบัติการจะรายงานให้ทราบ".
 

4. จังหวัดกระบี่

พื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายตำบลเกาะศรีบอยา เกาะจำเกาะไม้ไผ่ ทีมปฏิบัติการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนเสียหายยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนบ้านเกาะปูเรือเสียหาย 48 ลำและพี่น้องจากพื้นที่ที่ไปทำงานที่เกาะพีพีเสียชีวิต 10 กว่าราย นอกจากนี้ในพื้นที่เกาะพีพี และเกาะลันตาชาวประมงได้เสียชีวิตจำนวนมากยังไม่ทราบยอดที่ชัดเจนจากการให้บริการการท่องเที่ยวพื้นที่แหลมตงเป็นหมู่บ้านชาวเลหรือชาวอูลักลาโว้ยถูกคลื่นถล่มทั้งหมู่บ้าน
 

5. จังหวัดสตูล
หลังจากเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่มทีมงานชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลได้มีการสำรวจข้อมูลความเสียหายใน 4 อำเภอ พบว่าเรือประมงกระชังปลาเสียหายจำนวนมากชาวประมงเสียชีวิตในพื้นที่บ่อเจ็ดลูก ต.ขอนคลาน ประเมินความเสียหายเบื้องต้น 18 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 29"30 ธ.ค. 47 ทีมงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากการติดตามพื้นที่จังหวัดสตูลมีชาวบ้านมาแจ้งความเสียหายกับชมรมพื้นบ้านจังหวัดสตูลเป็นจำนวนมากและจะสรุปยอดความเสียหายในช่วงเย็นของวันที่ 30 ธ.ค. 47จะรายงานรายละเอียดต่อไป
 

6. จังหวัดตรัง
6.1 พื้นที่เกาะมุกต์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.00น. ทีมปฏิบัติการณ์พื้นที่กล่าวว่า พื้นที่เกาะมุกต์ จังหวัดตรัง นอกจาก เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแล้วพบว่าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อบต.มีการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคลื่นยักษ์สึนามิเช่นเดียวกันหน้าสิ่วหน้าขวานการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีไม่เป็นการซ้ำเติมพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลซ้ำซ้อนจึงทำงานร่วมกันเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้เหตุการณ์ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเป็นภาพการสงเคราะห์มีกลุ่มเอาหน้าเอาตาในการช่วยเหลือในครั้งนี้อยู่บ้างทำให้การเข้าถึงการช่วยเหลือเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ประสบภัยมีอารมณ์กันบ้างในพื้นที่ซึ่งคิดว่าต้องมีการเคลียร์ปัญหา และวางแผนการจัดการการช่วยเหลือให้ดีกว่านี้ไม่เช่นนั้นความขัดแย้งในชุมชนเกิดขึ้นแน่ในความช่วยเหลือเต็มไปด้วยน้ำใจหวังดีอาจจะเป็นการทำลายวิถีชุมชนที่เป็นอยู่ก็ได้"..อย่าเปลี่ยนน้ำใจคนไทยมาเป็นไฟเผาผลาญชุมชนความเสียหายในพื้นที่ข้อมูลล่าสุดพบว่าบ้านเรือนเสียหายประมาณ 118 หลังคาเรือน เกือบทั้งหมดไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้เนื่องจากถูกคลื่นยักษ์ซัดกระหน่ำบ้านต้องซ่อมแซมทั้งหมดและที่ต้องสร้างใหม่กว่า 20 หลังคาเรือน

6.2 พื้นที่มดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
ทีมปฏิบัติการได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่พบว่าเรือเสียหาย 13 ลำคนเสียชีวิต 1 คน

6.3 พื้นที่ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ทีมปฏิบัติการได้ลงพื้นที่พบว่าแผ่นดินแยกบริเวณบ้านแหลม และเรือประมงเสียหายจำนวนมากซึ่งทีมงานจะรายงานข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป (กองอำนวยการ 075-212414) เรื่องเล่าจากพื้นที่ชายฝั่งอันดามันสู่เพื่อนพ้องกรณีคลื่นสึนามิ

กองอำนวยการ  ศูนย์ประสานงานกองทุนฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน
ฉบับที่ 2 วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (14.30น.)

 

  • เมื่อเวลา 11.00 น. พี่น้องเกลอเขาได้ประสานงานมาบอกกล่าวว่าในพื้นที่เขาหลัก ต.น้ำผุด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สภาพพื้นดินทรุดตัวเป็นหลุมเป็นบ่อกว่า 5 หลุมทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเช่น ต.ปากแจ่ม ต.เขากอบ ตื่นตระหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดเป็นอย่างมาก กังวลทุกเวลาต้องมีการติดตามข่าวสารไม่กล้าไปไหนมาไหนตามวิถีชีวิตที่เป็นอยู่แต่ละวัน
  • เมื่อเวลา 13.00 น. ทีมปฏิบัติการฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน พื้นที่เกาะลันตาใหญ่รายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่สภาพจิตใจย่ำแย่เรือประมงเครื่องมือทำกินพังหมดบ้านเรือนพังเสียหายชาวบ้านอาศัยอยู่บนภูเขาเกาะลันตาใหญ่ และโรงเรียนฮังกะฮูต้องการความช่วยเหลือเรื่องข้าวสาร และน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิตทิศทางฟื้นฟูยังไม่แน่เพราะชาวบ้านผวากับเหตุการณ์ครั้งนี้
  • เมื่อเวลา 13.30 น. ทีมปฏิบัติการลงพื้นที่หยงสตาร์ พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านปลอดภัยเรือและเครื่องมือประมงเสียหายต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมทีมปฏิบัติการและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยเหลือกันเบื้องต้นไปแล้ว
  • เมื่อเวลา 14.00 น. จากการประสานงาน คุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ เลขาธิการ กป.อพช.ภาคใต้ หนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายฟื้นฟูชุมชนประมงพื้นบ้านอันดามันกล่าวว่ากรณีเรือเสียหายของพี่น้องประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง ได้ประสานงานเบื้องต้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมสนับสนุน แต่ให้มีการสำรวจความต้องการอะไหล่ ระบุรุ่นเครื่องเรือ แล้วนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ 2 มกราคม 2548 นี้นอกจากนี้ได้ประสานงานอีกหลายองค์กรเพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือภัยพิบัติครั้งนี้เบื้องต้นสรุปได้ดังนี้
  • องค์การแตนาซองเสนอให้ความช่วยเหลือเรื่องบ้านและเรือประมงซึ่งจะรอผลการสรุปข้อมูลในวันที่ 4 มกราคม 2548 นี้

    

    

  • JVC หน่วยอาสาสมัครญี่ปุ่นลงพื้นที่ช่วยรักษาโรคต่างๆ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา รวมทั้งกรีนท์พีทองค์กรสิ่งแวดล้อม ได้นำเรือยางมาช่วยพื้นที่เกาะพระทองเช่นเดียวกัน
 • ActionAidลงพื้นที่ช่วยดูและและเฝ้าระวังการติดเชื้อ

   

   

 • สำหรับองค์กรอื่นๆอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือ"จะแจ้งให้ทราบต่อไป

  ยี่สิบหกธันวากับภัยคลื่นสึนามิกลืนชีวิตนับไม่สิ้น
  เสียงหวีดร้องดังก้องทั่วแผ่นดินพัดพาหมดสิ้นชีวินวาย
  อันดามันดินแดนที่แสนสวยถึงเวลาร่วมด้วยช่วยกัน"โอ้ใจหาย
  อันดามันคนตายมากมายความเสียหายครั้งนี้"มโหฬาร


  เรื่องเล่าจากพื้นที่ชายฝั่งอันดามันสู่เพื่อนพ้อง
  กรณีคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งอันดามัน

  ตอนต่างพื้นที่".แต่"..มุมเดียวกัน
  กองอำนวยการศูนย์ประสานงานกองทุนฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน
  ฉบับที่ 3 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

   

 • เมื่อเวลา 16.30 น. ทีมปฏิบัติการฟื้นฟูชายฝั่งอันดามันที่ลงปฏิบัติการพื้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงา เล่าสู่กันฟังว่าข้อมูลความเสียหายในพื้นที่ ตอนนี้มีการเก็บรวบรวมได้เกือบแล้วเสร็จซึ่งจะมีการสรุปประมวลข้อมูลร่วมกันกับทีมงานในวันพรุ่งนี้"จะรายงานให้กับเพื่อนพ้องทราบต่อไป
   
 • เมื่อเวลา 17.30 น. ทีมงานกองอำนวยการสำนักงานประสานงานคณะกรรมการฟื้นฟูชุมชนประมงพื้นบ้านอันดามัน ได้ติดต่อส่งกำลังใจลงสู่พื้นที่จังหวัดสตูลทีมปฏิบัติการเล่าว่าพื้นที่ชายฝั่ง 4 อำเภอ แม้จากรับผลกระทบจากคลื่นสึนามิไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา แต่ทรัพยากรชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบกับวิถีชาวประมงพื้นบ้านที่สูญเสียเรือ เครื่องมือทำมาหากินทางชมรมพื้นบ้านจังหวัดสตูล และทีมปฏิบัติการพื้นที่ไม่นิ่งนอนใจกำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อวางแผนการฟื้นฟูทั้งระยะสั้น และระยะยาวแกนนำชาวบ้านในพื้นที่มีการประชุมแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง"ความเป็นชมรมหรือพี่น้องประมงพี่น้องคนไทยเหมือนกันไม่ช่วยกันตอนนี้"จะช่วยกันตอนไหน"""
 • เมื่อเวลา 17.40 น. จากการประสานงานพื้นที่จังหวัดพังงาทีมปฏิบัติการฯ ทำงานอย่างขะมักเขม้นเพราะเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากภัยครั้งนี้มากกว่าพื้นที่อื่นๆ ทราบข่าวว่าค่ำคืนนี้ทีมงานจะประมวลสรุปข้อมูลภาพรวมความเสียหาย ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป"และกระซิบบอกว่าช่วงปีใหม่นี้พี่น้องคณะประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน กป.อพช.ชาติลงพื้นที่ฝั่งอันดามันด้วยเช่นกัน


   

  เรื่องเล่าจากพื้นที่ชายฝั่งอันดามันสู่เพื่อนพ้อง
  กรณีคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งอันดามัน

  ตอนหัวอกเดียวกัน
  กองอำนวยการ ศูนย์ประสานงานกองทุนฟื้นฟูชายฝั่งอันดามัน
  ฉบับที่ 4 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548
  สวัสดีปีใหม่ 2548


  วันนี้เป็นวันแรกของปี คงจะเริ่มต้นด้วยการอวยพรเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันปีใหม่ให้ปลอดภัย"..จากภัยพิบัติและเหตุการณ์ร้าย ๆ"..ขอให้ภัยพิบัติและเหตุการณ์ร้ายๆจงหมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินเพื่อความสุขสวัสดีของมวลมนุษย์ทุกๆคน วันนี้ก็เช่นเดิม"แม้จะเป็นวันหยุดปีใหม่ ทีมปฏิบัติการฟื้นฟูชายฝั่งอันดามันยังคงปฏิบัติการในพื้นที่อย่างขะมักเขม้นเช่นเดิม ทีมงานกองอำนวยการก็มีเรื่องเล่าจากพื้นที่ชายฝั่งอันดามันสู่ เพื่อนพ้องกรณี"คลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งอันดามัน อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากการประสานงานทีมปฏิบัติการทั้ง 6 จังหวัด  ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูลและตรัง  แจ้งว่าในการปฏิบัติการครั้งนี้ได้ข้อมูลพอสมควร วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548 นี้คงเห็นภาพรวมและวางแผนการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คิดว่าข้อมูลที่ได้มาคงวางแผนการบรรเทาทุกข์ในระยะยาวได้

   

 • เครือข่ายพี่น้องท่อก๊าซไทย-มาเลเซียหลังจากการตัดสินคดีท่อก๊าซไทย " มาเลเซียเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมาหยุดแสดงความดีใจ".กรณีศาลสั่งยกฟ้อง"..แล้วเดินทางต่อมาลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องอันดามันที่ประสบคลื่นยักษ์สึนามิตั้งแต่เวลา 05.00น. ของวันนี้
   
 • ทีมงานคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งมีเครือข่าย 13 จังหวัดภาคใต้ทำงานร่วมกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านมากว่า 10 ปี ชายฝั่งอันดามัน 6 จังหวัดที่ประสบคลื่นสึนามิเป็นเครือข่ายสมาพันธ์ฯ เช่นกัน เมื่อเวลา 14.00น.วันนี้ มีการประชุมวางแผนการลงพื้นที่ชายฝั่งอันดามันเช่นเดียวกันสะมะแอเจะมูดอ เลขาธิการสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ
  1.ให้กำลังใจเครือข่ายสมาชิกกรณีเหตุการณ์คลื่นสึนามิ
  2.รับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่เห็นสภาพความเป็นจริง
  3.หารือแนวทางในการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว
   
 • ภาคใต้".หัวอกเดียวกันเกลอเขาเกลอเลเกลอนา มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการประสานงานทราบข่าวว่าพี่น้องเกลอเขาเทือกเขาบรรทัดกำลังระดมทุน"ผ้าป่ายางพารา" เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกลอเลชายฝั่งอันดามันและวันนี้ทีมงานเกลอเขาก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องฝั่งอันดามันเช่นกัน
   
 • ทีมปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประสานงานมาว่าเรือประมงเครื่องมือทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านพังยับเยินต้องซ่อมแซมยกเครื่องเรือใหม่เกือบทั้งหมดตอนนี้ต้องการช่างซ่อมเรือ""ติดต่อที่คุณธนูแนบเนียร 01-891-5578, 01-537-5467
   
 • ทีมปฏิบัติการที่ลงพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่เดินทางกลับมาที่ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการฟื้นฟูชุมชนประมงพื้นบ้านอันดามันพร้อมรายงานว่า".สภาพพื้นที่ทรัพยากรที่สวยงามถูกทำลายหมดสิ้น  ชาวบ้านในพื้นที่จิตใจย่ำแย่ชาวเล 85 ครัวเรือนพร้อมเรือเครื่องมือทำมาหากินพังทั้งหมด ปัจจุบันแม้มีการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ทั่วถึง ตอนนี้พื้นที่เกาะลันตายังต้องการข้าวสารและน้ำดื่ม".และสิ่งที่ต้องฟื้นฟูอันดับแรกคือการฟื้นฟูสภาพจิตใจของชาวบ้าน  ต่อมา".ต้องมองถึงที่อยู่อาศัยและอาชีพเพื่อความเป็นอยู่และศักดิ์ศรี"
   
 • เวลา 15.50 น. ได้รับการประสานงานจากกองเลขาเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ว่าได้ประสานงานทีมงานวิทยุชุมชนลงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดพังงา"..อีกแรงเพื่อการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง"..นี่แหละคนหัวอกเดียวกัน  เมื่อวานตอนค่ำ และตอนเช้าวันนี้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตรัง เขาพูดถึงเรื่องแผ่นดินแยกแถบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่และพื้นที่กิ่งอำเภอมะนังอ.ควนโดนอ.ควนกาหลง อ.ละงูและอ.เมืองจังหวัดสตูลตามข่าวที่เตือนให้ระมัดระวังกลุ่มชาวบ้านได้พูดถึงแนวเทือกเขาบรรทัดด้วย ชาวบ้านกลัวภูเขาร้าวและเกิดอันตราย""ฝากมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย".อาจจะเริ่มจากเขาหลัก ต.น้ำผุดอ.ห้วยยอดจังหวัดตรังที่แผ่นดินแยกและยุบตัวกว่า5หลุม?? อย่าปล่อยให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้".แจ้งเตือนก่อนเพื่อคลี่คลายความกังวลของชาวบ้าน

   

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter