playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

banner baanmankong

พังงา : เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2548 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการติดตามและประสานการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ประสบภัยภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากธรณีพิบัติขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา โดยในภาคเช้าได้รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ในภาคบ่ายมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสึนามิ โดยมีนายนิมิตร ดำรงรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้นำชุมชนบ้านน้ำเค็ม ซึ่งพักอยู่ ณ ศูนย์พักชั่วคราวบ้านบางม่วง จ.พังงา ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม ว่า ในการสร้างชุมชนที่ถาวร จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการไปอยู่ในที่เดิม โดยชาวชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง

"พวกเราทำการประมงมานาน ถ้าให้เราไปทำอย่างอื่นเราทำได้ไม่เท่ากับออกทะเล จึงอยากไปอยู่ที่เดิมเพื่อจะได้ทำประมงได้ ปัจจุบันที่ดินของเรายังมีปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนอยู่มาก อยากให้รัฐช่วยแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่มาสร้างบ้านให้พวกเรา แต่อยากให้มาถามเราด้วยว่าพวกเราต้องการบ้านแบบไหน"

ด้านนายห้อง กล้าทะเล แกนนำชาวไทยใหม่(มอร์แกน) จากบ้านทุ่งหว้า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เสนอความเห็นว่า ชาวมอร์แกน(ไทยใหม่)ได้รับความเดือดร้อนจากคลื่นสึนามิ ทั้ง 6 จังหวัด ประมาณ 1,000 ครอบครัว อย่างพวกตน เดิมอยู่ที่ทุ่งหว้า ตอนนี้มาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักชั่วคราวคึกคัก ที่ พอช. พมจ. และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดูแลอยู่ ประมาณ 70 ครอบครัว

"ตอนที่รู้ว่ามีหน่วยงานต่างๆ ต้องการมาสร้างบ้านให้เราและได้ออกแบบบ้านให้เป็นบ้านที่ไม่เหมาะสมกับอาชีพของเราและยังจัดให้พวกเราไปอยู่ที่อื่นที่มันไกล เราต้องการไปอยู่ที่เดิม อยากขอให้รัฐช่วยให้พวกเราไปอยู่ที่เดิมด้วย ถ้าให้ไปอยู่ที่อื่น พวกเราไม่ไป จะขอยอมตายในที่เดิม พวกเรากำลังทำหนังสือส่งถึงท่านนายก เพื่อให้นากยกช่ยเราในเรื่องนี้"

อนึ่งรายงานข่าวแจ้งว่านับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหม่ ที่มีตัวแทนไปร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระดับชาติในครั้งนี้

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter