playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

banner baanmankong

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 ชาวชุมชนท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันยกเสาเอกบ้านพักถาวร โดยมี พ.ล.เชาวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย เดิมอาศัยอยู่บนที่ดินของราชพัสดุ บริเวณหาดไม้ขาว จำนวน 59 ครอบครัว
มีอาชีพ ค้าขายและประมง โดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากคลื่น "สึนามิ" จึงได้ร่วมกับ อบต.ท่าฉัตรไชย ทำการสร้างบ้านพักถาวร โดยการย้ายมาอยู่ฝั่งถนนตรงกันข้าม บนที่ดินของราชพัสดุ หลังวัดท่าฉัตรไชย และขอเช่าที่ดินระยะยาวกับกรมธนารักษ์ ส่วนที่เดิมนั้นทาง อบต. ท่าฉัตรไชย จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

สำหรับบ้านใหม่ของชาวชุมชนท่าฉัตรไชยนั้น มีลักษณะเป็นบ้านแฝดชั้นเดียว ขนาด 4 X 7 เมตรด้านหน้าเป็นที่ว่าง เพื่อให้ชาวบ้านใช้ประกอบอาชีพค้าขาย หรือเป็นที่เก็บอุปกรณ์การประมง ราคาค่าก่อสร้างหลังละ 100,000 บาท โดยการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นงบประมาณจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ หรือ เกิดภัยพิบัติ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 เดือน

อนึ่ง การสร้างบ้านพักถาวรในครั้งนี้ ชาวชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมกันสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อน การกำหนดรูปแบบบ้านร่วมกับสถาปนิกชุมชน ตลอดจนการสร้างบ้าน เช่น มีการสั่งซื้อวัสดุ การมาร่วมกันลงแรงสร้างบ้านและสมทบค่าอาหารผู้ที่มาช่วยกันสร้างบ้าน เป็นต้น

 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter