playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

    ยะลา/เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 นายณัฐพงศ์ ชนะศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เดินทางไปยัง หมู่ที่ 8 บ้านอัยเยอร์ควีน ต.ไอยาเวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อร่วมพิธียกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่

 

 

 

     สำหรับหมู่ที่ 8 บ้านอัยเยอร์ควีน คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจนในเมืองและชนบทโดยชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจำนวน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2553 แบ่งเป็นการซ่อมแซมต่อเติม 34 หลังคาเรือน และสร้างใหม่จำนวน 23 หลังคาเรือน

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter