playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

altสุโขทัย/ขบวน สื่อชุมชนภาคเหนือ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารชุมชนในพื้นที่ภัยพิบัติ” เมื่อวันที่ 15 -16 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมอมร จังหวัดสุโขทัย โดยมีนักพัฒนาเอกชน , สื่อชุมชน , แกนนำเยาวชน , และกลุ่มบัณฑิตรักษ์ถิ่นกว่า 40 คนจาก 6 จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย น่าน แพร่ และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม

 

 

 

altนายบุญยืน วงศ์สงวน ที่ปรึกษาขบวนสื่อชุมชนภาคเหนือ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับพื้นที่รูปธรรมผ่านประเด็นงานสู่นโยบาย สาธารณะ มีการฝึกอบรมในหัวข้อพัฒนายกระดับการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร การสร้างประเด็นให้เป็นข่าว การเรียนรู้ด้านเทคนิคการสื่อสาร จากคุณบุญพิมพ์   ใบยา ผู้สื่อข่าวในเครือเนชั่น และนายธีมล บัวงาม พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย บริเวณแยกคลองโพธิ์ และคลองข้อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่ต้องปรับวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกับน้ำ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนสื่อชุมชน และกำหนดประเด็นการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อของแต่ละจังหวัด

 

 

 

altนายสมศักดิ์ คำทองคง ประธานองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัยได้รับอิทธิพลของพายุนกเตนทำให้น้ำท่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม สาเหตุจากน้ำเหนือจากจังหวัดแพร่ไหลเข้ามาประกอบกับภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ จนเป็นเหตุให้เกิดภาวะแม่น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ ในช่วงแรกๆก็จะมีสื่อมวลชนมาติดตามข่าวสารตลอด พอช่วงหลังๆน้ำเริ่มไหลไปภาคกลาง สื่อก็ไหลตามน้ำไปด้วย ทำให้ขบวนชุมชนได้ร่วมคิดกันว่า ชุมชนจะต้องจัดการตนเอง รวมทั้งเรื่องของการสื่อสารด้วย จะทำอย่างไรที่พื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติจะลุกขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวของชุมชน ให้คนในชุมชนและคนอื่นๆ ได้รับรู้ โดยไม่ต้องรอสื่อกระแสหลัก

ด้านนายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวถึงทิศทางต่อไปว่า จะมีการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนขบวนสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงประเด็นพัฒนา 6 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ , เศรษฐกิจ , การเมืองภาคพลเมือง , สังคมวัฒนธรรม , การศึกษา , และสุขภาพ รวมทั้งการสื่อสารการจัดการภัยพิบัติโยขบวนชุมชน ทั้งนี้จะมีคณะทำงานเป็นกลไกขับเคลื่อนสองระดับ คือระดับวิชาการ ทำหน้าที่วิเคราะห์สังเคราะห์ และระดับปฏิบัติการ ทำหน้าที่นักข่าวพลเมืองควบคู่กันไป โดยจะมีการจัดประชุมเพื่อหารือถึงการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนขบวนสื่อสร้าง สรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่จะถึงนี้

ผู้สื่อข่าว : นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์  ผู้ประสานเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาพและข่าว โดย ดวงมณี เครื่องร้อน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter