playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สายไหม/  ผู้ช่วย ผบ.ทบ.สำรวจชุมชนริมคลองตามแนวก่อสร้างเขื่อนในคลองลาดพร้าว  ยืนยันทหารพร้อมช่วยชาวบ้านรื้อย้าย  ด้าน ผอ.พอช.เผยมีชุมชนที่พร้อมจะรื้อย้ายและสร้างบ้านใหม่ตามโครงการบ้านมั่นคงในเดือนมีนาคม-เมษายนอีก 9 ชุมชน  รวม 1,400 หลัง  ขณะที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างเขื่อนเริ่มลงมือก่อสร้างแล้ว  หากชุมชนใดรื้อย้ายก็จะสร้างเขื่อนได้ทันที

 

5.jpg
วันนี้(16 ก.พ.2559) เวลา 9.00 น.  พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสารท   ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  พร้อมด้วยคณะ ได้ลงเรือสำรวจชุมชนริมคลองลาดพร้าว  เขตสายไหม  หลังจากนั้นได้เดินทางมายังชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  ซอย พหลโยธิน  54  เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคง  โดยมีนายพลากร  วงค์กองแก้ว  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  นายนิทัศน์  เตชะบุญ  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร  ผู้อำนวยการกองระบบคลอง  สำนักการระบายน้ำ กทม. และตัวแทนชาวบ้านให้การต้อนรับ

พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  กล่าวว่า  ตนเดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการจัดระเบียบชุมชนริมคลองซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องมีการรื้อย้ายชุมชนที่ปลูกสร้างรุกล้ำลำคลอง  เพื่อก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันน้ำท่วม  ส่วนชุมชนที่รื้อย้ายก็จะมีการสร้างบ้านใหม่ในที่ดินเดิม  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรับผิดชอบและให้การช่วยเหลือชาวบ้าน  ส่วนทหารก็จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  เช่น  นำทหารช่างมาช่วยรื้อย้ายบ้านเรือน  หรือในชุมชนที่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจ  ทหารก็จะเข้าไปช่วยพูดคุยชี้แจงกับชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ

“โครงการนี้จะช่วยพัฒนาชุมชนริมคลองให้เป็นระเบียบ  ชาวบ้านก็จะได้มีที่อยู่อาศัยใหม่ที่มั่นคง  แข็งแรง  มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  เช่น  มีทางเดินหรือเส้นทางจักรยานปั่นเลียบคลอง  ขณะเดียวกันก็จะมีเขื่อนคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ด้วย  ทั้งนี้รัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือและเสียสละรื้อย้ายบ้านเรือนเพื่อส่วนรวม”  ผู้ช่วย ผบ.ทบ.กล่าว

 

                 นายอวยชัย  สุขประเสริฐ   ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  กล่าวว่า  ภายในเดือนมีนาคมนี้  ชุมชนจะเริ่มรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวสร้างเขื่อนจำนวน 31 หลัง  และหลังจากนั้นในเดือนเมษายนก็จะเริ่มสร้างบ้านเฟสแรกได้ โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ  6 เดือน  คาดว่าภายในเดือนกันยายนปีนี้การก่อสร้างบ้านเฟสแรกจะแล้วเสร็จ  และหลังจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างอีก 33  หลัง  และจะแล้วเสร็จภายใน  6  เดือนเช่นเดียวกัน  ส่วนเรื่องการเช่าที่ดินนั้น  ขณะนี้ชุมชนกำลังเร่งจัดตั้งสหกรณ์เคหสถาน  จำกัด  เพื่อใช้เป็นนิติบุคคลและทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ในอัตราเดือนละ 1.50 บาทต่อตารางวาต่อเดือน  ระยะเวลาช่วงแรก 30 ปี

                สำหรับแบบบ้านจะมีทั้งหมด 3 แบบ  คือ  บ้านชั้นเดียว  ขนาด  4 X 7 ตารางเมตร  บ้าน 2 ชั้น  ขนาด 4 X 7 ตารางเมตร  และบ้าน 2 ชั้น  ขนาด 6 X 7 ตารางเมตร  ราคาก่อสร้างประมาณ 180,000-500,000 บาท  ทั้งนี้ พอช.จะให้กู้สูงสุดได้ถึง 500,000 บาท  (ต้องกู้ร่วม 2 คน)  อัตราผ่อนส่งประมาณ  1,500-3,000 บาทต่อเดือน  ผ่อนส่งภายใน 15 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี  ทั้งนี้ พอช.ได้สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณูปโภคจำนวน 1,950,000  บาท งบพัฒนาที่อยู่อาศัยรวม  1,625,000  และงบบริหารจัดการ  97,500 บาท  นอกจากนี้ยังสนับสนุนค่าเช่าบ้านระหว่างการก่อสร้างจำนวน 6 เดือนๆ ละ 3,000 บาทต่อครอบครัว 

1.jpg
                ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญตั้งอยู่บริเวณริมคลองลาดพร้าว  ซอยพหลโยธิน 54  เขตสายไหม  ชาวบ้านรุ่นแรกๆ อยู่อาศัยมานานไม่ต่ำกว่า 80 ปี  ปัจจุบันมีบ้านเรือนจำนวน  65  ครัวเรือน   ประชากรรวม 279 คน   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  3.9  ไร่  ความยาวตามแนวคลอง 294 เมตร   เป็นที่ดินราชพัสดุโดยกรมธนารักษ์ดูแล  โดยชุมชนได้เข้าร่วมกระบวนการบ้านมั่นคง  และมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาในเดือนมิถุนายน 2558  เพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย   ขณะนี้มีเงินออมรวมกันทั้งหมด 265,583  บาท

นายพลากร  วงค์กองแก้ว  ผอ.พอช.กล่าวว่า  พอช.ได้จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองตามโครงการบ้านมั่นคง  เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล  ระยะเวลา 3 ปี  (พ.ศ.2559-2561)  มีเป้าหมาย  74 ชุมชน  11,004  ครัวเรือน   มีผู้รับผลประโยชน์ 64,869  คน  ใช้งบประมาณรวม  4,061  ล้านบาทเศษ   โดยในปี 2559  จะเริ่มดำเนินการในคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรก่อน  จำนวน  26  ชุมชน  รวม  3,810 ครัวเรือน  ใช้งบ  1,401  ล้านบาทเศษ  ซึ่งในส่วนของชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญก็อยู่ในแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในปี 2559  เช่นกัน   และถือเป็นชุมชนนำร่องในการจัดทำโครงการฯ ในเขตสายไหม 

“ส่วนชุมชนอื่นๆ ที่จะเริ่มสร้างบ้านมั่นคงพร้อมๆ กันอีกประมาณ 8 ชุมชน  คือชุมชนเพิ่มสินร่วมใจ ชุมชนริมคลองพัฒนา เขตสายไหม  ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ชุมชนวังหิน  เขตจุตจักร  ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา  เขตดอนเมือง  ชุมชนร้อยกรอง  ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา  เขตบางเขน  และชุมชนคลองบางเขน  เขตหลักสี่  รวมทั้งหมดประมาณ 1,400 ครัวเรือน”  ผอ.พอช. กล่าว

นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร  ผู้อำนวยการกองระบบคลอง  สำนักการระบายน้ำ กทม.  กล่าวว่า  หากชุมชนใดที่รื้อย้ายบ้านเรือนแล้ว  ทางกทม.ก็จะแจ้งให้บริษัทริเวอร์เอ็นจิเนียริ่งที่รับเหมาก่อสร้างเข้าไปก่อสร้างเขื่อนได้  ซึ่งขณะนี้บริษัทรับเหมากำลังเริ่มก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตในคลองลาดพร้าวจากปากคลองแสนแสบ (ด้านขวาของคลองที่ไม่มีชุมชนตั้งอยู่) มายังบริเวณวัดลาดพร้าว, บริเวณริมคลองด้านกองทัพอากาศ  เขตดอนเมือง  รวมทั้งบริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  ซึ่งชาวบ้านจะเริ่มรื้อในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้  หลังจากนั้นก็จะสร้างเขื่อนที่ชุมชนนี้ได้  รวมระยะความยาวเขื่อนที่จะสร้างในช่วงแรกทั้งหมดประมาณ 8 กิโลเมตร  จากความยาวทั้งหมดประมาณ 45 กิโลเมตร (ทั้งสองฝั่งคลอง)

 

2.jpg

ทหารชี้แจงชาวบ้าน

 

3.jpg

  ธงแดงแสดงแนวเขตก่อสร้างเขื่อน

 

4.jpg

นายนิทัศน์  เตชะบุญ รองปลัดกระทรวง พม.

 

6.jpg

สภาพบ้านริมคลองใกล้ตลาดยิ่งเจริญ

 

สุวัฒน์ กิขุนทด : รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter