playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหว-ชุมชนริมคลอง

สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อจัดให้มีการอบรมหลักสูตร  การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่จัดทำบัญชีไม่ได้เลย ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม  2562  ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ชั้น 1 ห้องไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม   ในวันที่ 13 มีนาคม 2562  คุณธนัช  นฤพรพงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวเปิดเวทีและกล่าวถึงความสำคัญในการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานผลักดันด้านบุคลากรให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชี สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ส่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ การจัดทำข้อมูลสถานการณ์จัดทำบัญชีและศักยภาพการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ เพื่...
          แจ้งวัฒนะ/ พอช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนคนริมคลอง  ย้ำสร้างบ้านและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนด้วย  ขณะที่ ผอ.เขตหลักสี่ยืนยันชุมชนต้องคืนพื้นที่คลองเพื่อให้เขื่อนตอกเสาเข็มได้เสร็จภายในสิ้นปีนี้  ขณะที่ชาวบ้านก็จะมีบ้านที่มั่นคง  ด้าน “สิระ”  ประธานกลุ่มสิทธิชุมชนคนริมคลองยืนยัน 3 แนวทางให้ชาวบ้านเลือก  โดยเบื้องต้นมีชาวบ้านจะไปอยู่ในที่ดินใหม่ที่บึงนายพล  เขตมีนบุรี  50 ครัวเรือน  อยู่ในที่ดินเดิม  98 ครัวเรือน  และไม่เข้าร่วม  แต่ขอค่าชดเชย 20 ราย                 วันนี้ (14 พฤษภาคม)  เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค...
          คลองลาดพร้าว-เขตจตุจักร/ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมงาน  “เปิดพื้นที่สร้างบ้านหลังใหม่   เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานชาวชุมชนริมคลอง”  รื้อบ้านที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ฯ ริมคลองลาดพร้าว  เพื่อสร้างบ้านใหม่อีก  113   หลัง  ขณะที่ พอช.สนับสนุนชาวบ้านสร้าง “บ้านประชารัฐริมคลอง”  เสร็จแล้ว 726 หลัง  จากเป้าหมาย 3,672 หลังภายในสิ้นปีนี้  ส่วนการสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมสร้างไปแล้ว 8 กม.เศษ  ตอกเสาเข็มแล้ว  8,050 ต้น  ขณะที่ กทม.เร่งบริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มให้เสร็จทั้ง 60,000 ต้นภายในสิ้นปีนี้  โดยปรับแผนหากชุมชนใดรื้อย้ายแล้วให้เข้าไปตอกเสาเข็มทันที เมื่อวันที่  2 เมษายน  ที่ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ...
เขตสายไหม/  ชูชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญเป็นต้นแบบ “บ้านประชารัฐริมคลอง”  บูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน  ทั้งรัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  สร้างบ้านเสร็จทั้งชุมชนแล้ว 65 หลัง  เตรียมขยายผลอีก 50 ชุมชน  รวม 7,081  ครัวเรือน  ขณะที่ รมว.พม.มอบทะเบียนบ้าน-บ้านกลาง  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาชุมชนที่บุกรุกพื้นที่ริมคลอง  โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำแผนงาน “บ้านประชารัฐริมคลอง”  เพื่อรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลอง  และกทม.รับผิดชอบในการสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม   ทั้งนี้การสร้างบ้านใหม่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วหลายชุมชนตั้งแต่...
จ.นครปฐม/ เมื่อวันที่  24 มกราคม  2560 ที่บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก)  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  มีการบันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” โดยมี ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการ  การเคหะแห่งชาติ  นายจิรศักดิ์  พูลสง  ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  และนางสาวสุชาดา  จิตประสพเนตร  ประธานกลุ่มออมทรัพย์ราชผาทับทิมร่วมใจ  ร่วมบันทึกเทปครั้งนี้  โดยมีนางสาวปัฐมาภรณ์  หาญชาญชัย    เป็นผู้ดำเนินรายการ   มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับชาวชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา  คาดว่าจะนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศใน...
ชุมชนสามัคคีร่วมใจ / ผอ.เขตบางเขนและภาคคีเครือข่ายร่วมงาน “เปิดพื้นที่  ลงขัน-ร่วมแรง-สร้าง-แปง-คน  คู  คลอง”  ที่ชุมชนสามัคคีร่วมใจ  ริมคลองลาดพร้าว  รื้อย้ายเพื่อสร้างบ้านใหม่อีก 34 หลัง  จากเดิมที่สร้างเสร็จแล้ว 95 หลัง  คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้  ด้าน พอช.สนับสนุนงบประมาณรวม 11 ล้านบาทเศษ วันที่ 17 มกราคม  เวลา 15.00 น. ที่ชุมชนสามัคคีร่วมใจ  ริมคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)  เขตบางเขน  มีการจัดงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง   “เปิดพื้นที่ “ลงขัน-ร่วมแรง-สร้าง-แปง-คน  คู  คลอง”  โดยมีนายสมบูรณ์  หอมนาน  ผู้อำนวยการเขตบางเขน  พันโทศรัทธา  นิลกำแหง  ผบ.กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11  รักษาพระองค์&n...
ชุมชนวัดบางบัว/  “สมคิด  สมศรี” ผอ.กองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชมริมคลองฯ ร่วมงาน “ขยับพื้นที่เพื่อบ้านหลังใหม่เพิ่มพลังใจให้ชาวชุมชนวัดบางบัว"  โดยชาวบ้านเริ่มรื้อถอนบ้านเฟสแรกจำนวน  40 หลัง  เพื่อให้บริษัทรับเหมาสร้างเขื่อนระบายน้ำตอกเสาเข็มก่อน  หลังจากนั้นในเดือนมีนาคมจึงจะเริ่มสร้างบ้านเพื่อป้องกันผลกระทบจากการตอกเสาเข็ม  ใช้เวลาสร้างบ้านใหม่ 6 เดือน  ขณะที่ พอช.มอบงบสนับสนุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเบื้องต้น  25 ล้านบาทเศษ  แนะชาวบ้านให้ดูชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญเป็นตัวอย่างการพัฒนาที่อยู่อาศัย  โดยมีหลายหน่วยงานร่วมสนับสนุน   เมื่อวันที่  15  มกราคม  2560   เวลา 15.00 น. ที่ชุมชนวัดบางบัว  ซอยพหลโยธิน 46  เขตจตุจักร  มีการจัดงาน "ขยั...
ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม/  ปลัดกระทรวง พม.ร่วมงาน “เปิดพื้นที่สร้างบ้านใหม่  สร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนริมคลอง”  ที่ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม   ประเดิมรื้อบ้านเฟสแรก 7 หลัง  เพื่อเปิดพื้นที่ตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม  หลังจากนั้นจะเริ่มสร้างบ้าน 17 หลังแรก  โดย พอช.สนับสนุนงบเบื้องต้นรวม 13 ล้านบาทเศษและจะทยอยสร้างทั้งชุมชนรวม  123  ครัวเรือน  ตั้งเป้าหมายภายในสิ้นปี 2560  จะสร้างบ้านในชุมชนริมคลองลาดพร้าว  33  ชุมชน  รวม  3,672 ครัวเรือน เมื่อวันที่  9 มกราคม   เวลา 16.30 น. ที่ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม  เขตจตุจักร  มีการจัดงาน “เปิดพื้นที่สร้างบ้านใหม่  สร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนริมคลอง”  โดยมีนายไมตรี  อินทุสุต&n...
บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี/  ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 2 ชุมชน  23 ครัวเรือน  ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี  จ.นครปฐม  ก่อนย้ายเข้าอยู่อาศัยภายในเดือนมีนาคมนี้  ขณะที่ พอช.สนับสนุนสินเชื่อครัวเรือนละ 360,000 บาท  รวม 8,200,000 บาท  รวมทั้งจะสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านต่อไป   เมื่อวันที่  8 มกราคม  2560  ที่สำนักงานบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี  ต.ท่าตำหนัก  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  มีพิธีทำสัญญาจะซื้อจะขายโครงการบ้านประชารัฐ  บ้านมั่นคงริมแม่น้ำเจ้าพระยา “สร้างสุข  มั่นคง  ยั่งยืน” ระหว่างชาวชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและมีความประสงค์ที่จะเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครช...