playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
Shrine_Somboon1_resize.JPG

เขตสายไหม/  ชูชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญเป็นต้นแบบ “บ้านประชารัฐริมคลอง”  บูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน  ทั้งรัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  สร้างบ้านเสร็จทั้งชุมชนแล้ว 65 หลัง  เตรียมขยายผลอีก 50 ชุมชน  รวม 7,081  ครัวเรือน  ขณะที่ รมว.พม.มอบทะเบียนบ้าน-บ้านกลาง  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาชุมชนที่บุกรุกพื้นที่ริมคลอง  โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำแผนงาน “บ้านประชารัฐริมคลอง”  เพื่อรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลอง  และกทม.รับผิดชอบในการสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม   ทั้งนี้การสร้างบ้านใหม่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วหลายชุมชนตั้งแต่ช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา   โดยมีชุมชนที่รื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวคลองและสร้างบ้านใหม่ในชุมชนเดิมเสร็จทั้งชุมชนแล้ว 1  ชุมชน  คือชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ   จำนวน  65 หลัง
Shrine_Somboon2_resize.JPG


ล่าสุดวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญริมคลองลาดพร้าว   ซอยพหลโยธิน  54   เขตสายไหม  มีพิธีมอบทะเบียนบ้านจำนวน  64  ครัวเรือนให้แก่ชาวชุมชน  และมอบบ้านกลางให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญจำนวน 1 หลัง   โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธี  มีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วม  เช่น  นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์    นายสมคิด  สมศรี  ผู้อำนวยการ  กองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  รักษาการผู้อำนวยการ พอช. ดร.ธัชพล  กาญจนกูล  ผู้ว่าการ  การเคหะแห่งชาติ  ฯลฯ  รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองเข้าร่วมงานประมาณ  400  คน พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมว.พม.กล่าวว่า  รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวง พม.วางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ  โดยมีข้อมูลว่า  จำนวนครัวเรือนทั่วประเทศมีทั้งหมดประมาณ 25 ล้านครัวเรือน  ในจำนวนนี้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยประมาณ 4 ล้านครัวเรือน  ซึ่งกระทรวง พม.ได้วางยุทธศาสตร์ 10 ปี  เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนให้ได้จำนวน 2,700,000 ครัวเรือน  และภายใน 20 ปีประชาชนทั่วประเทศจะมีที่อยู่อาศัยอย่างครบถ้วน

ส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญถือเป็นต้นแบบในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยราชการต่างๆ  จำนวน  9 หน่วยงาน   เช่น  กระทรวง พม.  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กระทรวงการคลัง  กรมธนารักษ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร   ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐ   เช่น  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  รวมทั้งบริษัทเอกชนเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาชุมชนแห่งนี้   จากเดิมที่มีสภาพเป็นชุมชนแออัด  บ้านเรือนทรุดโทรม  และสภาพแวดล้อมไม่ดี  ตอนนี้ชุมชนมีบ้านใหม่ที่สวยงาม  มั่นคง  มีสนามเด็กเล่น  มีสถานที่ออกกำลังกาย  และต่อไปก็จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาอาชีพ  เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้   ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนริมคลอง  เป็นความร่วมมือ  ร่วมใจ  ของหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  เป็นโครงการประชารัฐอย่างแท้จริง

 

Shrine_Somboon3_resize.JPG

Shrine_Somboon4_resize.JPG


 “ส่วนชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวกว่า 50  ชุมชน จำนวน  7,000  กว่าครัวเรือน  พี่น้องอยู่กันอย่างยากลำบาก  อยู่อย่างไม่ถูกต้อง  เช่น  กีดขวางทางระบายน้ำ  ทำให้เกิดน้ำท่วม  เมื่อรัฐบาลนี้มีโอกาสจึงต้องทำอย่างเต็มที่  และที่ผ่านมาได้สร้างเสร็จไปแล้ว 4   ชุมชน  จำนวน 549 หลัง  ส่วนที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญในวันนี้จะเป็นตัวอย่างในการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ  เพื่อให้ทำตาม  เมื่อสร้างเสร็จชาวบ้านก็จะมีบ้านเป็นของตัวเอง  ผ่อนถูก  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีความปลอดภัย  และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”  รมว.พม.กล่าว  และว่า  ภายในสิ้นปีนี้จะดำเนินการในอีก 33 ชุมชน  จำนวน  3,672    ครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม  นอกจากพิธีมอบทะเบียนบ้านและบ้านกลางให้แก่ชาวชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญแล้ว   พล.ต.อ.อดุลย์  รมว.พม.และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ยังร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40  ทุนๆ  ละ 1,000 บาท   มอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการจำนวน   5  คัน   มอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภค  65  ชุด   และมอบเงินทุนในการฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนจำนวน  7,000  บาทด้วยนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ พอช. กล่าวว่า  พอช. ได้จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านประชารัฐริมคลอง  เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล  ระยะเวลา 3 ปี  (พ.ศ.2559-2561)  มีเป้าหมาย  52  ชุมชน จำนวน 7,081  ครัวเรือน   ใช้งบประมาณรวม  4,061  ล้านบาทเศษ   โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีแล้วในปี 2559 ที่ผ่านมา   ส่วนในปีนี้จะสนับสนุนการสร้างบ้านประชารัฐริมคลองอีก33 ชุมชน  รวม  3,672    ครัวเรือน

“ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญเป็นชุมชนนำร่องตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  เนื่องจากคนในชุมชนมีความพร้อม  และเห็นความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล  โดยใช้เวลากว่า 1 ปีจึงสร้างบ้านเสร็จทั้งชุมชน  รวม 65 ครัวเรือน  ทั้งนี้การดำเนินการได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ถือว่าเป็นการทำงานร่วมในในรูปแบบประชารัฐ  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  คือ  คืนความสุขให้คนคลอง  คืนสายคลองให้คนเมือง”    นายสมชาติกล่าว  และย้ำว่า  ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญจะเป็นก้าวแรกในการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน  ทั้งดานการจัดระบบการอยู่อาศัยร่วมกัน  การบริหารจัดการชุมชน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ

 

Shrine_Somboon5_resize.JPG

Shrine_Somboon6_resize.JPG


นายอวยชัย  สุขประเสริฐ  ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  กล่าวว่า  ชุมชนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3 ไร่  2 งาน  เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ในเดือนมีนาคม 2559  ในอัตราผ่อนปรน  ราคาตารางวาละ 1.50  บาท  ระยะเวลา 30 ปี  หลังจากนั้นจึงเริ่มรื้อย้ายและสร้างบ้านในเดือนเมษายน  รวมทั้งหมด  65  หลัง  เป็นบ้านกลาง 1 หลัง  เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้และไม่มีลูกหลานดูแลได้อยู่อาศัย  โดยชาวบ้านช่วยกันลงขันกันครัวเรือนละ 1,000 บาท  ได้เงินทั้งหมด  64,000 บาท  นำมาใช้สร้างบ้านกลาง ส่วนบ้านทั่วไปมี  3 แบบ  คือ  1. บ้านเดี่ยว1 ชั้น ขนาด 4 x 6 ตารางเมตร     ราคา 186,910  ผ่อนชำระเดือนละ 1,287 บาท   2. บ้านแถว2 ชั้น ขนาด 4 x 6  ตารางเมตร  ราคา 257,586  บาท ผ่อนชำระเดือนละ 1,854บาท  และ 3. บ้านแถว2 ชั้น ขนาด 6 x 6  ตารางเมตร         ราคา 369,142  บาท  ผ่อนชำระเดือนละ 2,537 บาท   ปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถานเพื่อบริหารจัดการที่อยู่อาศัย  ใช้ชื่อว่า“สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ  จำกัด” มียอดเงินสะสมรวม1,900,000 บาทเศษทั้งนี้ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญได้รับงบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจาก พอช.  รวม 13,917,140  บาท   งบสาธารณูปโภครวม 3,250,000 บาท  งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย    รวม  1,625,000 บาท  และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  รวม  4,680,000  บาท  และมีหน่วยงานต่างๆ  เช่น ธอส.  กรมกิจการผู้สูงอายุ  ฯลฯ  สนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ชุมชน  สร้างถังบำบัดน้ำเสีย  ลานกีฬา  อุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็ก  สนามเปตอง  ฯลฯ

Shrine_Somboon7_resize.JPG

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร พอช.

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter