playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พหลโยธิน 54 เขตสายไหม / 14 หน่วยงานร่วมบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  ตั้งเป้าหมายให้ชุมชนศาลเจ้าพ่อฯ เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง  นอกจากเหนือจากการมีบ้านที่มั่นคง  เช่น  มีการปรับภูมิทัศน์   ปลูกต้นไม้  สวนหย่อม  สนามเด็กเล่น  มีเครื่องออกกำลังกาย  บ่อบำบัดน้ำเสีย  พิพิธภัณฑ์ชุมชน  ฯลฯ  ขณะที่ชุมชนเตรียมรองรับการคมนาคมทางเรือเชื่อมรถไฟฟ้า   คาดการพัฒนาต่างๆ จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์  และพร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานมอบบ้านใหม่ให้แก่ชาวชุมชนภายในเดือนมีนาคมนี้

 

IMG_9922_1_resize.JPG


วันที่ 7  มกราคม  2560  เวลา  9.00 น. ที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  ซอยพหลโยธิน 54 เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  มีการประชุม บูรณาการเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เช่น  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  กรมส่งเสริมสหกรณ์   กองระบบคลอง  กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตสายไหม  สถานีตำรวจบางเขน  สถานีตำรวจสายไหม  การไฟฟ้า  บริษัทริเวอร์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บ.สร้างเขื่อน) ฯลฯ  เข้าร่วมประชุมวางแผนงานประมาณ 50 คน   โดยมีนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานในการประชุม

IMG_9877_resize.JPG
นายสมคิด สมศรี   อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  ในฐานะผู้อำนวยการ  กองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (กอร.ชค.)  กล่าวว่า  การประชุมในวันนี้เพื่อวางแผนงานการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ จำนวน 14 หน่วยงาน  เพื่อให้ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   เพราะนอกจากการสร้างบ้านให้มั่นคงแล้ว   การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ   ดังนั้นกองอำนวยการร่วมฯ  จึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆ มาทำงานร่วมกัน   เพราะหากทำงานเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวก็จะไม่ประสบความสำเร็จ   โดยจะมีการปรับภูมิทัศน์ชุมชน  มีการปลูกต้นไม้  ลอกคลอง  บ่อบำบัดน้ำเสีย  มีสนามเด็กเล่น  สนามเปตอง  เครื่องออกกำลังกาย   พิพิธภัณฑ์ชุมชน  โรงเรียนผู้สูงอายุ  ฯลฯ

“คณะทำงานกองอำนวยการร่วมฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันทำงานที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  เพื่อความสำเร็จของประเทศ  ถือเป็นผลงานของทุกหน่วยงาน  และจะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนริมคลองที่ครบวงจร  เป็นต้นแบบของคนริมคลองและประชาชนทั้งประเทศต่อไป”  นายสมคิดกล่าว  และบอกว่า  แผนบูรณาการร่วมกันครั้งนี้จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว  โดยภายในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้  กองอำนวยการร่วมฯ จะเชิญพล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.พม.มาติดตามความคืบหน้าต่างๆ  เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์  ก่อนที่จะเชิญนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มามอบบ้านให้แก่ชาวชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญภายในเดือนมีนาคมนี้

IMG_9915_resize.JPG
นายสมชาติ ภาระสุวรรณ  รักษาการตำแหน่ง ผอ.พอช. กล่าวว่า  การประชุมบูรณาการในครั้งนี้มีการวางแผนการทำงานและมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานมาร่วมกันทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  เช่น  กระทรวง พม. จะรับผิดชอบดำเนินการเรื่องการจัดสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ  สนามเด็กเล่น  สนามเปตอง ฯลฯ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์และกรมธนารักษ์จะสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์  เช่น  การปลูกต้นไม้   การสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรวม  (2 แห่งๆ ละ 600,000 บาท)

“ส่วน พอช. จะสนับสนุนเรื่องการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน  ศูนย์ประสานงานชุมชน (ที่ทำการสหกรณ์เคหสถาน)   รวมทั้งการบริหารจัดการสหกรณ์และการบริหารจัดการชุมชน   นอกจากนี้ผมยังเสนอให้ชุมชนจัดระบบการป้องกันอัคคีไฟด้วย”  นายสมชาติกล่าว


พลตรีชนาธิป  บุนนาค   เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก  ในฐานะที่ปรึกษากองอำนวยการร่วม ฯลฯ  กล่าวว่า  ตนได้เข้ามาติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองที่ศาลเจ้าพ่อสมบุญตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้รวมกว่า 10 ครั้งแล้ว  และได้เห็นความคืบหน้ามาเป็นลำดับขั้น  และนอกจากการบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้ว  ต่อไปอาจจะต้องเชิญตัวแทนเจ้าของธุรกิจในพื้นที่มาทำงาน CSR ในชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญด้วย  เช่น  ตลาดยิ่งเจริญ  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  ฯลฯ 

ป้าสมศรี  โพธิ์งาม  อายุ 58 ปี  เจ้าของบ้าน 2 ชั้น  ขนาด 6 X 6  ตารางเมตร  กล่าวว่า  ตอนนี้บ้านของตนเองอยู่ในระหว่างตกแต่งภายใน  เช่น  ปูกระเบื้อง  ทาสีภายนอกและภายในบ้าน  หากเสร็จสมบูรณ์ก็จะย้ายเข้าอยู่  ในช่วงที่สร้างบ้าน 6 เดือนกว่านั้น  ต้องไปเช่าบ้านข้างนอกอยู่  โดย พอช.ช่วยสนับสนุนค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท  ระยะเวลา 6 เดือน   ส่วนชาวบ้านก็เตรียมความพร้อมด้วยการออมทรัพย์เพื่อสร้างบ้านครอบครัวละ 300 บาทต่อเดือน  และออมเข้าสหกรณ์เคหสถานเดือนละ 50 บาท   ต่อไปจะต้องผ่อนชำระค่าสร้างบ้านเดือนละ 2,600 บาท

“ครอบครัวของป้าอยู่ด้วยกัน 4  คน   ป้ามีอาชีพซื้อเช่าพระ  มีแผงอยู่หน้าห้างบิ๊กซี   บางวันมีรายได้ 500 บาท  บางวันก็มากกว่านั้น  เมื่อก่อนไม่ต้องจ่ายค่าบ้านเพราะเป็นบ้านที่ปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อเกือบ 50 ปีแล้ว  ทุกเดือนจ่ายแต่ค่าน้ำ  ค่าไฟ  รวมแล้วเดือนหนึ่ง 500-600 บาท  แต่ตอนนี้ต้องเตรียมเงินเอาไว้ผ่อนส่งบ้านด้วย   แต่คิดว่าจะผ่อนส่งไหว  เพราะอยากจะมีบ้านใหม่  บ้านเดิมก็เก่าแก่จวนจะพัง  อีกอย่างก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่ที่  เพราะได้สัญญาเช่าอย่างถูกต้องแล้ว”  ป้าสมศรีกล่าว

นายอวยชัย  สุขประเสริฐ   ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  กล่าวว่า  ชุมชนมีบ้านเรือนทั้งหมด  64 หลัง  และมีบ้านกลาง1 หลังสำหรับชาวบ้านที่ด้อยโอกาส   โดยชาวบ้านได้ร่วมกันสมทบเงินครัวเรือนละ 1,000 บาท  รวม 64,000 บาท  เพื่อเป็นทุนในการสร้างบ้านกลาง  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  1  รายที่ไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแล 
ส่วนแบบบ้านทั้งหมดมี 2 แบบ  คือบ้านชั้นเดียว  ขนาด 4x6  ตรม. ราคา 190,000 บาท   และบ้าน 2 ชั้น ขนาด  4x6  ตรม.ราคา 330,000 บาท  โดย พอช. สนับสนุนสินเชื่อรวม 13.9 ล้านบาท  สนับสนุนสาธารณูปโภครวม  3.2 ล้านบาท  อุดหนุนการก่อสร้างบ้านรวม 1.6 ล้านบาท  และงบช่วยเหลือรวมจำนวน 4.6 ล้านบาท  ทั้งนี้ชาวบ้านจะต้องผ่อนชำระสินเชื่อ  รวมดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อเดือน  ประมาณครัวเรือนละ 1,300-2,800 บาท  ระยะเวลา 15 ปี

IMG_9864_resize.JPG

“ตอนนี้การก่อสร้างบ้านทั้งชุมชนเกือบจะแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์  คงเหลือเพียงการตกแต่งและเก็บรายละเอียดภายในบ้าน   การเทพื้นถนนและทางเดินในชุมชน   การปรับภูมิทัศน์  รวมทั้งการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรวม  เพื่อไม่ให้น้ำทิ้งจากครัวเรือนไหลลงคลอง   นอกจากนี้ชาวชุมชนก็จะร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว  ปลูกต้นไม้  ไม้ผล  ผักสวนครัว  รวมทั้งจะมีท่าเรือรองรับการเดินเรือเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่กำลังจะก่อสร้างเส้นทางจากคูคตผ่านสะพานใหม่ที่อยู่ใกล้ชุมชนไปยังหมอชิต  ทำให้ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญเป็นทำเลที่ดี  ซึ่งเรามีแผนงานที่จะทำเรื่องเศรษฐกิจชุมชน  เช่น  เรื่องข้าวสาร  รวมทั้งทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนด้วย  เพื่อให้ชาวชุมชนมีรายได้เสริม  ไม่เป็นภาระในการผ่อนส่งบ้าน”  นายอวยชัยกล่าว

IMG_9910_resize.JPG

IMG_9882_resize.JPG

 

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร พอช.

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter