playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้น
การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน
 ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตยั่งยืน เริ่มต้นจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย”

banner 02042562

 

 

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน ในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตยั่งยืน เริ่มต้นจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท

กรอบแนวคิด

 1. จะทำให้คนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองจนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไร
 2. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร และดีขึ้นอย่างไร

กติกาการประกวด

 1. สมัครเป็นทีม 3 คนขึ้นไป
 2. ผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
 3. ผลงานต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว การพัฒนาคุณภาพชีวิต และวิถีชีวิตคนริมคลอง
 4. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง และห้ามมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมือง
 5. ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เคย ส่งประกวดที่ไหนมาก่อน
 7. ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720) เป็นไฟล์ประเภท .mp4 เท่านั้น
 8. ต้องถ่ายทำในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวเท่านั้น (สามารถติดต่อผู้ประสานงานเพื่อลงพื้นที่ถ่ายทำได้ที่ 094-598-4146 นางสาวอัญชิสา หัดจุมพล ผู้ประสานงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :        เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทุกสถาบัน

เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)

 1. การโพสต์คลิปลง Facebook และ you tube (ยอดไลค์และแชร์สูงสุด) 30 คะแนน
 2. คะแนนเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อและกรอบแนวคิด 20 คะแนน
 3. คะแนนรูปแบบการนำเสนอ องค์ประกอบ ความโดดเด่นและความน่าสนใจ 20 คะแนน
 4. ขวัญใจชาวบ้าน (ตัวแทนชุมชนริมคลองลาดพร้าวเป็นผู้ให้คะแนน) 20 คะแนน
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

          ผู้เข้าประกวดจะได้รับรางวัลตามคะแนนที่ได้รับ เรียงจากคะแนนสูงสุดและไล่ลงมาตามลำดับ เป็นเงินรางวัลรวม 70,000 บาท และประกาศนียบัตร

- รางวัลชนะเลิศ                                         30,000 บาท และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                        20,000 บาท และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                        10,000 บาท และเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย 5,000 บาท  2 รางวัล ๆ ละ          5,000   บาท และเกียรติบัตร

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะที่ 1 ประกาศรับสมัครทีมผลิตคลิปวิดีโอ                    วันที่ 1-19 เมษายน 2562

ระยะที่ 2 ส่งผลงานเข้าประกวดภายใน                           วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ระยะที่ 3 ตัดสินผลการประกวด                                  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ระยะที่ 4 ประกาศผลและมอบรางวัล                            วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วิธีการสมัคร

                   ส่งใบสมัครภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา ไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซองว่า “คลองลาดพร้าว”

วิธีการส่งผลงาน

                   โพสต์คลิปวิดีโอผลงานส่งเข้าประกวดลง Facebook และ YouTube ได้จนถึง 15 พฤษภาคม 2562  และส่งผลงานคลิปวิดีโอโดยคัดลอกผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ประเภท .mp4 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา ไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซองว่า “คลองลาดพร้าว”

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 2. คลิปที่ส่งเข้าประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่สามรถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                            

ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02–378-8300 ต่อ 8628

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter