playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

          ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 2 อัตรา โดยปิดรับสมัครเมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2562 และปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร

          ทางศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง จึงขยายระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter