playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

          ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา โดยปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นั้น 

         บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว จึงถือว่าการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

 

ดาวน์โหลดประกาศตามเอกสารแนบ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter