playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     นางราตรี โตยะบุตร ประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงของเทศบาลตำบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ว่า หลังจากชุมชนสามห่วง ที่เป็นชุมชนนำร่องภายในเขตเทศบาลตำบลบางปูดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงมาตั้งแต่ปี 2547 จำนวน 89 ครัวเรือน โดยการซื้อที่ดินเดิม ขณะนี้ชุมชนถมที่ดินเสร็จแล้ว ...
     นายอัมพร  แก้วหนู  ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ( พอช. ) กล่าวว่า จากการเกิดน้ำท่วมภาคใต้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะมีกระแสน้ำพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด ...