playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตำบลนายายอาม มีประวัติเล่าว่า  เดิมมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อ "ยายอาม" มีไร่นาอยู่ในเส้นทางการสัญจรไปมาของชาวบ้าน และเป็นที่พักหมอนไม้ที่ลากจูงมาจากแก่งหางแมว เกิดเป็นย่านการคมนาคมและการค้าขาย ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "นายายอาม" ครั้นบ้านเมืองเจริญมากขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านและตำบลจนถึงปัจจุบัน

ตำบลนายายอามพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินลูกรัง มีลำคลองใหญ่น้อยไหลผ่าน ด้านเหนือมีป่าไม้เบญจพรรณ ด้านตะวันออกจรดอ่าวไทย มีฝนตกชุกตลอดปี  อากาศร้อนชื้น

สภาองค์กรชุนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นหลายโครงการ  โดยเชื่อมโยงการทำงานกับหลายภาคส่วน  ซึ่งโครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้สภาองค์กรชุมชนตำบลแห่งนี้

จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต่างต้องพึ่งพาตนเอง สถานะทางครอบครัวมีความแตกต่างกันไป บ้างก็พอมีพอกิน บ้างก็ยากจนแทบจะไม่ที่พึ่งพิงอาศัย หากมองในแง่ที่อยู่อาศัย  สภาพบ้านเรือนที่มีความทรุดโทรมก็มีมากมาย ด้วยความยากลำบากหรือไม่มีทางออก  และต่างก็รอความช่วยเหลือจากภาครัฐ  แต่กว่าความช่วยเหลือจะมาถึง  สภาพบ้านเรือนก็ยิ่งทรุดโทรมลงจวนจะพังลงมา

 จากปัญหาดังกล่าว สภาองค์กรชุมชนตำบลนายายอามมีความพยายามที่จะช่วยเหลือชาวชุมชน โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ให้เข้ามาสนับสนุนและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เช่น  โครงการบ้านพอเพียงชนบทของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

  นายสมศักดิ์ ศรีเสริม   ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลแก่งหางแมว เล่าว่า ก่อนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนฯ  มีการรวมตัว มีการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและท้องที่ จากนั้นมีการคัดเลือกแกนนำในตำบลมาเป็นประธานสภาฯ กรรมการบริหาร  และคณะทำงาน เวลามีประชุมในตำบลก็เข้าร่วมเสนอแนะรับนโยบายของสภาองค์กรชุมชนฯ

 ต่อมาเมื่อมีโครงการบ้านพอเพียงชนบท โดยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช. สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านหลังละ ไม่เกิน 18,000 บาท  จึงมีการประชุมหารือเพื่อคัดเลือกผู้เดือดร้อน หมู่บ้านละ 2 หลังคาเรือน จากที่สำรวจได้ 20 หลังคาเรือน  โดยขณะนี้ซ่อมแซมบ้านชุดแรกแล้ว 14 หลังคาเรือน  เหลืออีก 6 หลังคาเรือนกำลังดำเนินการ

“โดยมีเงื่อนไขร่วมกันว่าต้องคืนดอกเบี้ย 190 บาท และผ่อนชำระเดือนละ 400 บาท  เพื่อนำเงินเข้ากองทุนเอาไว้ซ่อมบ้านผู้เดือดร้อนคนอื่นๆ ต่อไป  ส่วนผู้ที่เดือนร้อนจริงๆ ไม่มีกำลังในการผ่อนชำระคืน ให้ทำข้อตกลงร่วมกัน และข้อมติจากคณะกรรมการในการสงเคราะห์แบบให้เปล่า และหลังจากที่เก็บดอกเบี้ยได้ครบแล้ว จะรวบรวมเพื่อนำเงินไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆ ต่อไป” ประธานสภาฯ เล่าถึงเงื่อนไขการซ่อมบ้าน

นายนิด รุจิวงศ์ บ้านเลขที่ 42 หมู่15 เล่าว่า  ครอบครัวอาศัยอยู่กันทั้งหมด 3 คน  ตนทำอาชีพรับจ้าง  ค่าใช้จ่ายแต่ละวันไม่เพียงพอ อยากจะซ่อมแซมบ้านมาก  เพราะบ้านทรุดโทรมมาก ใกล้จะพังแล้ว  ตอนนี้มี พอช.เข้ามาช่วยเหลือให้งบสนับสนุนซ่อมแซมบ้านแล้ว รอวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมและแรงงงานที่จะมาช่วยซ่อมแซมบ้าน

“ผมดีใจมากๆ ที่จะมีหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือ และอยากบอกว่าโครงการนี้  เป็นโครงการที่ดี  ที่ช่วยเหลือคนยากจน  และอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ”  นายนิดพูดถึงความรู้สึก

nayaiam1


นายประยุทธ์ สร้อยศรี บ้านเลขที่ 84 หมู่ 12  กล่าวว่า บ้านที่ตนอยู่นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลของ ส.ป.ก. แต่ก่อนไม่สามารถทำอะไรได้เลย ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก  บ้านก็ผุพังมีปลวก แต่ภายหลังได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก. ให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ได้ จึงเริ่มทำการซ่อมแซมบ้าน  โดยได้รับงบประมาณมาจากสภาองค์กรชุมให้สร้างใหม่ทั้งหลัง ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างให้เปล่าโดยไม่ต้องคืนเงิน ตนรู้สึกดีใจที่มีหน่วยงานมาช่วยเหลือ

nayaiam2.jpg

นางสำออย ประจงใจ บ้านเลขที่ 6 หมู่ 5 เล่าว่า  ก่อนจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยสนับสนุนงบซ่อมแซมบ้าน ตนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก สภาพบ้านค่อนข้างทรุดโทรม หลังคาบ้านต่ำ ได้รับอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ตอนนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมและขึ้นโครงบ้านใหม่  เป็นโครงเหล็ก  หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือก็รู้สึกดีใจที่จะได้บ้านที่ดีและแข็งแรงขึ้น

nayaiam3.jpg

นายสมศักดิ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลแก่งหางแมว กล่าวว่า จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในตำบลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการที่ขบวนองค์กรชุมชนเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากลำบากนั้น  ทำให้เขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของขบวนองค์กรชุมชนตำบลนายายอาม

“ชาวบ้านต่างดีใจที่ได้บ้านที่มีความแข็งแรงกว่าเดิม และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  ขอขอบคุณขบวนองค์กรชุมชนเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือ  อยากให้มีโครงการเช่นนี้ไปเรื่อยๆ”  ประธานสภาฯ กล่าวในตอนท้าย

 

 

บทความโดยภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter