playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

วันที่​ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานภาคกลางและตะวันตก นำโดยนายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการ ภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับเครือข่ายที่อยู่อาศัยระดับภาคและระดับชาติ นำโดย นางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี ประธานเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ. นครสวรรค์ และ นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) จาก ต.ไทยสามัคคี จ.นครราชสีมา ในการจัดเวทีเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองตาคลี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองตาคลี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ฟื้นฟูเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองตาคลี และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายนำไปสู่ “ตาคลี เมืองแห่งความสุข”

Takhli13_resize.jpg

กลุ่มผู้เข้าร่วมในทีดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย ผู้นำองค์กรชุมชนจากหลายภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  อาทิ เครือข่ายบ้านมั่นคงนครสวรรค์ สภาองค์กรชุมชนเมืองตาคลี ประธานสภาผู้สูงอายุและเด็ก ประธานสตรี  สภาเทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ เจ้าคณะอำเภอ พัฒนาการอำเภอ วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี เป็นต้น จำนวนประมาณ 60 คน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเมืองตาคลี

เวทีในครั้งนี้ เป็นผลต่อยอดจากการจัดเวที การประชุมการพัฒนาทั้งเมืองตาคลีและนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ จ.นครสวรรค์  ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาทั้งเมืองในพื้นที่ดังกล่าว โดยให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย

Takhli2_resize.jpg

          “วันนี้ เป็นการรวมตัวของทุกๆ กลุ่มองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย หลายๆ ชุมชน ยังมีปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ ซึ่งบางที่มีปัญหามาก บางที่มีปัญหาน้อย แต่ถึงจะน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหา ต้องทำการสืบค้นว่าเป็นกลุ่มใดบ้างที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในเบื้องต้นคนจะมีความสุขได้ คือ ต้องมีบ้าน เพราะการมีบ้านจะเป็นก้าวแรกในการสร้างความมั่นคงในชีวิต ส่วนความมั่นคงในเรื่องอื่นๆ จะตามมา

 วันนี้เป็นโอกาสดี ที่เราจะได้เปิดโลกทรรศน์ใหม่ ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของ พอช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรม แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนประสบความสำเร็จได้ ต้องมาจากชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมรับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาล ในการขับเคลื่อนเมืองตาคลี สู่เมืองแห่งความสุข” นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาคลี กล่าวถึงความสำคัญของการจัดเวทีในครั้งนี้ และความสำคัญของการรวมพลังของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา

Takhli3_resize.jpg

          ในขณะเดียวกัน นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการ ภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้กล่าวเน้นย้ำและสำทับในการให้ภาคประชาชนลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาและจัดการตนเอง เพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น “การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย จะเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะประชาชน เป็นเจ้าของพื้นที่ ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุด ดังนั้น ต้องรวมพลัง เพื่อให้เกิดพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา ”

การจัดเวทีในครั้งนี้ ถือเป็นจังหวะก้าวสำคัญของคนตาคลี ในการลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เริ่มจากการจากการรู้จักพื้นที่ของตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ จากการสะท้อนของดีและต้นทุน  ข้อเสียและสภาพปัญหาในพื้นที่จากทุกภาคส่วน จนนำไปสู่ความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่

Takhli6_resize.jpg

ผลจากกระบวนการดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมที่ต้องการจะพัฒนาในพื้นที่ ได้กลายเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน ที่เกี่ยวเนื่องจากประเด็นงานที่ขับเคลื่อนและความต้องการในการพัฒนา เช่น พัฒนาเมืองเก่า ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น และร่วมวางจังหวะก้าวในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2562

Takhli4.jpgTakhli5_resize.jpg

Takhli7_resize.jpgTakhli8_resize.jpg

Takhli10_resize.jpgTakhli11_resize.jpg

 

รายงานโดย ภาคกลางและตะวันตก

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter