playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เป็นเวลากว่า 100 ปี ที่เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ฝากไว้กับการทำเหมืองแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ชักนำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่เกาะภูเก็ตทั้งฝรั่ง จีน และคนไทยจากทุกสารทิศ ทั้งในฐานะของเจ้าของสัมปทาน เสมียน คนงานรับจ้างในเหมืองแร่ ตลอดจนเข้ามาทำมาค้าขาย ตลอดจนอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย และการทำเหมืองแร่นี่เองที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆ มาเป็นเวลานาน จนกระทั่งการทำเหมืองแร่ซบเซาราวๆ 40 ปีก่อน คงทิ้งไว้แต่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอารยธรรมของผู้คน ตลอดจนขุมเหมืองร้างกระจายอยู่ทั่วเกาะภูเก็ต ตามมาด้วยปัญหาเรื่องที่ดินที่คาราคาซังจนถึงปัจจุบัน           ลุงสมพร  ไก่แก้ว  อดีตคนงานเหมืองแร่จากนครศรีธรรมราช ที่เจ้าของเหมืองให้เฝ้าที่ดิน หลังจากที่เหมืองแห่งนี้ปิดกิจการลง โดยลุงสมพร&...
วันนี้(23 พ.ค.62) เวลา 14.30 น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. นำโดยนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันฯ นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ...
          นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมเป็นประธานยกเสาเอกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง จำกัด สร้างบ้านมั่นคงในเฟส 1 จำนวน 50 หลัง บนพื้นที่ 12 ไร่ รองรับสมาชิกจากสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง 100 หลัง เพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่ในที่ดินเจ้าท่า ในพื้นที่ บ้านแหลมหิน และ บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด พร้อมกันนี้ได้มอบงบประมาณในการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดตราด จำนวน 35.6 ล้านบาท รวม 1,067 ครัวเรือน           โดยในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2562) เวลา  9.00  น.  นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สง...
อ.เทพา  จ.สงขลา / ชาวเทพาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ‘เทพาที่ยั่งยืน’  จัดเวทีทำข้อเสนอแก้ไขการทำผังเมืองจังหวัดสงขลา  เพื่อยื่นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  เน้นปกป้องพื้นที่อุตสาหกรรมไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม  ด้านนักวิชาการผังเมืองชี้ผังเมืองรวม จ.สงขลาที่กำลังแก้ไขนี้เหมือนกับจัดทำผังเมืองใหม่  เพราะกำหนดโซนพื้นที่ไม่มีความชัดเจน  เปิดช่องให้มีการนำพื้นที่เกษตรกรรมไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรม  ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  และเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศใช้ผังรวมจังหวัดสงขลาเมื่อปี 2561  และขณะนี้ได้ปรับปรุง (ครั้งที่ 1 ) เรื่องการจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา  โดยกำหนดให้จังห...
ชุมชนท่าสัก ต.ป่าครอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นชุมชนประมงพื้นที่บ้าน ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต บริเวณแยกทางหลวง 402 ก่อนถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ตรีท้าวศรีสุนทร ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับทะเล ด้านอ่าวภูเก็ต  ทิศตะวันตกติดกับคลองธรรมชาติและป่าชายเลน ส่วนทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชนและสำนักสงฆ์           ท่าสักเป็นชุมชนมุสลิมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในการตั้งถิ่นฐาน แต่สันนิฐานว่า พื้นที่ตำบลป่าคลอกและตำบลไม้ขาวตอนล่าง มีชาวมุสลิมตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงคาดว่าเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ชุมชนท่าสัก น่าจะเป็นลูกหลานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยประกอบอาชีพประมงเข้ามาจอดเรือบริเวณทางทิศเหนือของช...
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 5/2562 ที่ห้องประชุมไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  โดยมีนายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสถาบันฯ   ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน           นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าวว่า พอช. จะต้องมีทิศทางในการบริหารองค์กรใน 3 ประการ ประการแรก พอช. จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการขับเคลื่อนงานที่ว่าด้วยการนำเสนอพื้นที่ตำบล...
ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร ถือเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาที่ดินที่ริเริ่มโดยชาวบ้าน โดยใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกลสำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบประกอบด้วยป่าละเมาะและสวนผลไม้ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมีฝนตกชุกชุมเกือบตลอดปีโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงเดือนพฤษภาคม  -  กันยายน  อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  -  เมษายน  มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยปีละ  1800-2000  มิลลิลิตร  สภาพการถือครองที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบันเกิดความสับสนระหว่างแนวเขต เพราะ ชุมชน บอกว่าอยู่อาศัยก่อน ประกาศ ส่วนทางภาครัฐแจ้งว่าชุมชนบุกรุกที่ดินของรัฐ บุกรุกป่า  พื้นที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์ป่าควนหมี เนื...