playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ป่าคือชีวิต  นั้นหมายถึง  ป่าชุมชนตำบลนาบอนเป็นแหล่งผลิตปัจจัย 4 ของคนในชุมชนตำบล           นาบอน ได้แก่ เป็นแหล่งอาหาร  มีป่าไม้สำหรับทำที่อยู่อาศัย  มีผลิตภัณฑ์จากพืชสำหรับถักทอเสื้อผ้าเครื่องนุงห่ม  และเป็นแหล่งยาสมุนไพรรักษาโรค  ป่าชุมชนตำบลนาบอนยังเป็นป่าต้นน้ำลำห้วยปออันเป็นแม่น้ำสำคัญของตำบลนาบอน  ยิ่งกว่านั้นยังเป็นป่ากำบังฝนโดยห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร  จะเป็นเขื่อนลำปาว  พอฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเอาไอน้ำจากเขื่อน             ลำปาวมากระทบกับป่าชุมชนตำบลนาบอนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของตำบลนาบอนเกิดเป็นฝนตกชุกในพื้นที่  จนทำให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรอ...
ในการสำรวจจัดเก็บข้อมูล ศักยภาพและทุนภายใน ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม เลือกใช้การสื่อสารง่ายๆ เพื่อค้นหา “แหล่งกิน แหล่งเที่ยว แหล่งเรียนรู้” ของแต่ละชุมชน จากแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำแนวเทือกเขาพนมดงรัก ไปจนสุดลุ่มน้ำมูลและทุ่งกุลาร้องไห้ การออกเดินสำรวจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่คณะสำรวจและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมาก           ด้วยความเป็นเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ล่อแหลมด้านความมั่นคง ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามของจังหวัดสุรินทร์ ถูกซุกซ่อนไว้รอการค้นพบและอวดสายตานักท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมาก การเป็นพื้นที่รอยต่อกับเพื่อนบ้าน ซึ่งมีสงครามการสู้รบอย่างต่อเนื่อง ฐา...
ปัญหาและการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่ของตำบลแดงใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร คือ การทำนา และทำการปศุสัตว์บางส่วน ด้านการเกษตรชาวนาต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็มักจะประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปี ซึ่งทำให้ผลผลิตจากข้าวของชาวบ้านเสียหาย ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงหาทางออกโดยการหารายได้เพิ่ม นั้นคือการหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้ทำอาชีพค้าของเก่า โดยการค้าของเก่าเกี่ยวกับเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น เศษกระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว เศษเหล็ก ฯลฯ ซึ่งก็สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านมากพอสมควร เมื่อกำไรจากการค้าของเก่าเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีการพูดถึงกันปากต่อปาก จึงท...
ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์  ประกอบด้วยพื้นที่ป่าชุมชน 7 ป่า ได้แก่ ป่าโคกแต้ว ป่าเปือยปราสาท ป่ากาณี ป่าหนองหว้า ป่าบ้านยางเก่า ป่าโนนพยอม ป่าโคกตาเต และป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ป่า รวมเนื้อที่มากกว่า 2,200 ไร่  เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ เช่น ผักเม็ก ผักกระโดน ส้มโมง ผักอีรุน อีรอก ดอกกระเจียว เห็ด และสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหาร ทำเลเลี้ยงสัตว์ และทำเลเลี้ยงช้าง อีกทั้งมีแม่น้ำมูลและห้วยระวีไหลผ่าน  ก่อเกิดฐานทรัพยากรอาหารที่หลากหลาย ทั้งในป่าชุมชนและป่าบุ่งป่าทาม      วิสัยทัศน์ : ตำบลจัดการตนเอง           ด้วยความที่เป็นพื้นที่ลุ่มริมฝั่งลำน้ำมูลและห้วยระวี สลับกับที่โคกหรือ...
นางสมหมาย  สำเริงรัมย์ “ทำไตรโคเดอร์มา มันง่ายดีจ้า และทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ได้ผลดีทำง่ายอีกด้วยจ้า” นางติ้ม รัชนี เกษตรต้นแบบกลุ่มอีโต้น้อย “ค่อยๆ ปรับใช้ แรกๆ ก็ทำแบบปลอดภัยต่อมาก็ทำอินทรีย์จ้า ที่เรียนรู้ไปลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้มีมากจ้า” นายสุรินทร์ ศรีคล้าย พ่อบ้าน ซึ่งมีโรคประจำตัวต้องทานยาเป็นประจำ  “ตั้งแต่เราทำสวนอินทรีย์แล้วสุขภาพดี ไม่ได้ไปรับยามากินเลย ไม่รู้หายตอนไหน”  นางนิยม อิ่มกระจาง เป็นโรคน้ำกัดเท้า “ชอบคันที่เท้า ก็ลองให้สูตรปรามโรคไปใช้ หลังจากลองใช้ พอเช้าตื่นมา เดินมาบอกอีกที หายแล้วจ้า”   นี่เป็นเสียงบอกเล่าบางส่วน ของคนตำบลโคกสะอาด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความภาคภูมิใจในการทำเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นการแก้ปัญหา ลดโรค ลดหนี้ ชีวิตเป็นสุขอย่างยั่งยืน การทำเกษตรอินทรีย์ของคนที่ตำ...
ตำบลหนองเรืออยู่ห่างจากตัวอำเภอชุมพลบุรี ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๗๕ กิโลเมตร พื้นที่ตำบลมีแหล่งน้ำมูลไหลผ่านทำให้ชุมชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่มีแหล่งน้ำมูลเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพทางการเกษตร อาชีพประมง อาชีพเสริมช่วงหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น อาชีพทำปลาส้ม อาชีพปลูกข้าวโพด อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อาชีพทอผ้าไหม การต้มเกลือ ทำให้ชุมชนตำบลหนองเรือเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ตำบลหนองเรือมีหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้านมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักประชาชนในพื้นที่มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวคนในชุมชนจะออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว และมีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองเรือ คือหมู่ ๔ บ้านขุนไชยทองเป็นหมู่บ้...
ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นตำบลที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติประกอบกับมีแหล่งน้ำซับที่เกิดขึ้นจากเทือกเขาพนมดงรัก เป็นต้นน้ำที่ไม่มีสารเจือปนใดๆ ชาวบ้านทับทิมสยาม04ในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงมีแนวคิดการแก้ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงพร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคท่อน้ำเพื่อจะดึงเข้าสู่ชุมชน นายจีรพงษ์ ทุนมี ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มซึ่งในแต่ละปีชาวบ้านต้องซื้อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ดังนั้นจึงได้มีการประชุมประชาคมเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน และมติเป็นเอกฉันท์คือการบริจาคเงินเงินเพื่อนำไปซื้อท่อน้ำ PVC เพื่อวางระบบน้ำซับเข้าสู่หมู่บ้าน นายทวนชั...
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และบึงกาฬ มีพื้นที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ผังกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ภาคอีสาน ปี 2600 มุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่า เพื่อทำเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์และสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล โครงการพัฒนาที่สําคัญในพื้นที่ภาคอีสาน คือ สะพานขามแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารแล...